🌐 طرح احداث کانال زیردریایی ایران و قطر در مرحله “مطالعات امکان سنجی

🌐 طرح احداث کانال زیردریایی ایران و قطر در مرحله “مطالعات امکان سنجی

🌐 طرح احداث کانال زیردریایی ایران و قطر در مرحله “مطالعات امکان سنجی”   🔹 سفیر ایران در قطر درباره طرح احداث کانال زیردریایی میان دو کشور گفت هم اکنون در مرحله مطالعات امکان سنجی است. 🔹 این کانال در صورت احداث، *شبه جزیره قطر را از شمال به ایران (بندر دیّر استان بوشهر)* متصل

گزارش تصویری