معرفی مدیر دبستان رودکی کوخرد بعنوان نمونه استانی

معرفی مدیر دبستان رودکی کوخرد بعنوان نمونه استانی

  آقای عبدالکریم حیدری زاد، مدیر نمونه دبستان پسرانه رودکی کوخرد انتخاب شما را بعنوان مدیر نمونه استانی تبریک گفته و در راه پیشبرد اهداف عالیه تحصیلی دانش آموزان برایتان بیش از پیش آرزوی موفقیت می نماییم.

⚽️ صـــعود به دور نهــــــایی

⚽️ صـــعود به دور نهــــــایی

مینه میعادی فوتسالیست کوخردی و مریم جاور فوتسالیست کهتویه ای شاغل در تیم فوتسال شهدای قائم هرمزگان به دور نهایی لیگ دسته سوم فوتسال بانوان کشور صعود کردند.؛

گزارش تصویری